International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): 8.2
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:ENGLISH READING STRATEGIES FOR LAW STUDENTS

Students and professionals feel that learning English is necessary to stay competitive in their studies and careers due to the rapid globalization of the world. We are also living in the age of specializations. Individuals possess specialized knowledge in various domains; the most effective approach to acquire this kind of information is by learning several languages, particularly English, which is widely utilized globally. The study examined the impact of using English for Specific Purposes reading within the framework of the communicative approach, and the results were presented in this article for a group of law students. Results demonstrate that specialized reading encourages students to use English in everyday contexts and expands their vocabulary and knowledge of their particular field of study.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
THE SIGNIFICANCE OF THE CONCEPT OF PRIVACY IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES

This article analyzes the guarantees of a person's right to privacy in the legislation of the Republic of Uzbekistan. Foreign experiences related to this right have also been studied.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
“JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA HUQUQIY TARBIYA VA TA’LIMNING AHAMIYATI: MUAMMO VA YECHIMLAR”

Ushbu maqolada jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirishda huquqiy tarbiya va ta’limning ahamiyati tahlil etilgan. Shuningdek, mazkur masala yuzasidan ba’zi bir yechimlar berilgan.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
PEDAGOGIK MULOQOT VA UNING AHAMIYATI.

Pedagog muomala vositasi orkali kanday axborot olishini karab chiqar ekanmiz, o‘quvchining shaxsi haqidagi axborotning muhimligini alohida ta’kidlab o‘tish kerak.Muomala - shaxsni g‘oyat xilma-xil sharoit va ko‘nikmalarda o‘rgatishga imkon beradi. Pedagog o‘quvchilar bilan muomala qilar ekan, juda mayda qismlarini xam anglab olishga qodir bo‘ladi. Bular sirtdan qaraganda unchalik ahamiyatli bo‘lmasada, shaxsda sodir bo‘laѐtgan, uni tushunish uchun juda muhim bo‘lgan zarur ichki jaraѐnlar ko‘rinishlarining alomatlari ham bo‘lishi mumkin, bunda pedagog shaxsi katta rol o‘ynaydi. Ayni xil hodisaning turli kishilar tomnidan talqini, uning shaxsning o‘tmishdagi tajribasiga bog‘likligi bilan izohlanadi, bu tajribaning uch jihati bor: umuman, haѐtiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi, o‘quvchilar bilan muomalada bo‘lish tajribasi.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA RAHBAR MEHNATINI TASHKIL ETISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH.

ushbu maqolada Rahbar mehnatini tashkil etishda ma’naviy fazilatlar yuksak darajada rivojlangan bo‘lsa, korxonaning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan boshqarish tez takomillashib boradi. Rahbar shaxslar jamiyat baxt-saodati yo‘lida halol mehnat qilishi, jamiyat boyligini ko‘paytirish haqida g‘amxo‘rlik qilishi, qonunlarga, huquqiy akt va bitimlarga, davlat intizomiga qat’iy rioya qilishi zarur. Bunda menejer yuqori darajadagi fuqarolik, vatanparvarlik burchini bajara olishi kerak. Ko‘p fikrlilikka ochiq ko‘ngil bo‘lish va uni xurmat qilishi shuningdek, huquqiy, moddiy va ma’naviy javobgarlikni tan olish va rioya qilish kabi xususiyatlarni hisobga olishi shart.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor