International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): ---
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:SHAXSNI O‘RGANISH IJTIMOIY PSIXOLOGIYASI VA UNING DOLZARB MUAMMOLARI HAQIDA

Ushbu maqolada shaxsni o‘rganish ijtimoiy psixologiyasi va uning dolzarb muammolari, shaxs o’rganishning psixologiya uchun xosligi, shaxsning shakllanish jarayoniga shaxslararo munosabatlardan tashqari jamiyatdagi mavjud siyosiy doiralar va mafkuraviy qarashlar ham katta ta’sir ko’rsatishi to’liqroq yoritib berilgan.


22.03.2023 Volume 2 Issue 3 View more Download
O'QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAHORAT HAQIDA

Ushbu maqolada o'qituvchi faoliyatida pedagogik qobiliyatning asosiy sifatlari va xususiyatlari borasida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.


22.03.2023 Volume 2 Issue 3 View more Download
IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM

Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi, imlo, imloviy savodxonlik, uni ifodalashda yuzaga kelayotgan muammolar va uni bartaraf erish yo‘llari haqida malumot keltirilgan.


22.03.2023 Volume 2 Issue 3 View more Download
ДУРБЕК ҚЎЛДОШ ҲИКОЯЛАРИДА ТАРИХ ВА ТАРИХИЙ ШАХС ОБРАЗИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ (“БОЛАЛИКНИНГ СЎНГГИ КУНИ”, “ХУФИЁНА БИТИМ” ҲИКОЯЛАРИ АСОСИДА)

Ушбу мақола ўзбек адабиётининг забардаст вакили Дурбек Қўлдошнинг “Болаликнинг сўнгги куни", "Хуфиёна битим" каби ҳикоялари билан мустақиллик даврида яратилган ҳикояларда тарих ва тарихий шахс образини яратиш муаммосини таҳлил этиш асносида Бобурийлар сулоласига бағишлаб яратилган асарлар орасида бадиий жиҳатдан анча бақувват ва тарих тўғри ҳамда ҳаққоний акс эттирилган асарлар сирасига кириши, шу билан биргаликда, ёзувчининг тарихий шахслар мавзусида самарали ижод қилиб келаётганлиги, ижод маҳсули сифатида қатор асарлар ёзганлиги, бу ҳикояда эса Заҳириддин Муҳаммад Бобур тимсоли орқали тарихий даврдаги шароит, тож-тахт талашишлари, ҳамда шу билан биргаликда, ҳикоя давомида мустақиллик даврида ўтаётган ёруғ кунларнинг қадрига етиш билан боғлиқ ҳақиқатни акс эттириш ва ўша давр тилига хос масалалар таҳлилга тортилгани билан аҳамиятлидир.


20.03.2023 Volume 2 Issue 3 View more Download
TANIB OLINMAGAN MURDALARNING SHAXSINI ANIQLASHDA GENOM BO’YICHA DAVLAT RO’YXATIGA OLISH

Maqolada Ichki Ishlar organlari tezkor bo’linmalari tomonidan tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlashdagi faoliayti ochib berilgan. Jumladan tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlashda Genom bo’yicha davlat ro’yxatiga olishning asosiy tushunchlari, ahamiyatli tomonlari va boshqa sohaviy xizmatlar, tuzilmalar va xorijiy davlatlar bilan hamkorligi ko’rsatib o’tilgan.


20.03.2023 Volume 2 Issue 3 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor