International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): ---
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:WAYS TO USE THE SUBSTITUTE ECONOMY AND GROWTH MODEL IN THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

In recent years, the Republic has been developing a real market economy based on healthy competition as a result of active investment policies, foreign trade and liberalization of foreign exchange operations. The development of the industry, which is considered an important branch of the economy, at the level of international standards, increasing the competitiveness of products in the world market and expanding its range, is one of the pressing problems of today.


09.12.2023 Volume 2 Issue 12 View more Download
TALABALARDA IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USULLARI, TUZILMASI VA MAZMUNI

Mazkur maqolada talabalarda ijodkorlikni faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda qo’llash mumkin bo’lgan zamonaviy usullar, Hindiston va yaqin Sharq olimlarining fikrlari, samarali usullari mohiyatiga qisqacha ta’rif keltirilgan. Ijodorlik tushunchasining o’ziga xos ta’riflari ham keltirilgan. Maqolada talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar, xususan, universitetning ta’lim maydonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini ochish jarayonida pedagogikaning oʻrni koʻrib chiqiladi. Universitetda talabalar ijodiyotiga ta’sir etuvchi ijobiy va salbiy holatlar tahlil qilinadi.


09.12.2023 Volume 2 Issue 12 View more Download
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING AMAL QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ushbu tezisda sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning amal qilish mexanizmini takomillashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning iqtidiy ahamiyati va uning boshqaruv usullari tahlil qilinadi, bu muammo zamonaviy moliyaviy tahlil olimlar tomonidan eng koʻp muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir, bu oʻz oʻrnida korxonaning iqtisodiy rivojlanishiga imkon beradi.


09.12.2023 Volume 2 Issue 12 View more Download
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Статья рассматривает теоретические основы развития детей, уделяя внимание влиянию игр и деятельности на формирование ключевых аспектов развития согласно теориям выдающихся психологов, таких как Жан Пиаже и Лев Выготский. Особое внимание уделяется эмоциональному развитию, где рассматривается влияние игр на эмоциональное благополучие детей и их социальные навыки, а также управление эмоциями.


09.12.2023 Volume 2 Issue 12 View more Download
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING ONA TILI DARSLIKLARIDA BERILGAN MATNLAR BILAN ISHLASH KO'NIKMASINI OSHIRISHDA NIMALARGA E'TIBOR BERISH KERAK?

Ushbu maqolada maktabda ona tili fani va unda keltirilgan matnlarni o‘qitish uslubiyati to‘g‘risida takliflar, tahlil jarayoniga oid misol va namunalar va o‘quvchining kreativ tafakkurini shakllantirish yo‘llari hamda tamoyillari haqida so‘z boradi.


08.12.2023 Volume 2 Issue 12 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor