International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): ---
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:QUDUQLARDA GEOLOGIK VA TEXNIK TADBIRLARNING TEXNOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARINI TANQIDIY TAHLILI

Ushbu maqolada quduqlarda geologik va texnik tadbirlarning texnologik samaradorligini baholash usullarini tanqidiy tahlil qilish orqali mavjud usullarni kamchiliklari ko’rsatib o’tilgan. Siqib chiqarish xarakterini aniqlashda differensial tenglamalarini qo'llash tajribasi shuni ko'rsatadiki, ular uncha barqaror emas, ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan ishlov berishni talab qiladi, ishlov berishda tasodifiy omillarni hisobga olish zarurligi ta’kidlab o’tilgan.


23.02.2024 Volume 3 Issue 2 View more Download
TA’LIM SOHASIDA XALQARO HAMKORLIK

Biz bugun yoshlarga qanchalik yetarli bilim bersak, ma’naviy – madaniy merosimizdan bahramand etsak, zamonaviy madaniyat yutuqlarini o’rgatsak, ular shunchalik mustaqil davlatimiz rivojiga, jamiyatni yangilash, moderni-zatsiyalashga tayyor bo’ladi va shunga intiladi.


23.02.2024 Volume 3 Issue 2 View more Download
STATE STANDARDS, REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION OF PRIMARY CLASS EDUCATION PROCESS.

In this scientific article, there are requirements for the organization of the primary school educational process. Also, information is provided about the role of education along with education and the state educational standard curriculum.


22.02.2024 Volume 3 Issue 2 View more Download
SHE'RIYAT VA RANG-TASVIR SAN'ATI UYG’UNLIGI

Badiiy adabiyot boshqa san’at turlari bilan chambarchas bog'liqdir. Badiiy adabiyot san’atning boshqa turlari rivojiga kuchli ta’sir ko‘rsatgani kabi boshqa san’at turlari ham badiiy adabiyot taraqqiyotiga o'z ta’sirini ko‘rsatadi. Ya’ni, adabiyot boshqa san’at turlari bilan aloqada yashaydi va ular ta'sirida takomillashadi. Ranglar hamisha ijodkor uchun fikr quroli, o'xshatish vositasi sifatida xizmat qilgan. Maqolada rassomchilik va she'riyatning bir-biriga o'xshash xususiyati bo'lgan rang-tasvir tilidan foydalanishi va ranglarning ramziy ma'no ifodalashi xususida tahlillar keltirilgan.


22.02.2024 Volume 3 Issue 2 View more Download
ANALYSIS OF OPPORTUNITIES TO INCREASE THE SHARE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE PRODUCTION OF ELECTRICITY IN THE ENERGY SYSTEM OF UZBEKISTAN.

One type of alternative energy source is micro hydropower. A micro hydropower is a device designed to generate electrical energy using the potential and kinetic energy of water. Hydropower plants that normally generate up to 100 kwatt of electricity are called microges. Together with the implementation of microges, through popularization among farmers, small farms, residents and entrepreneurs, we will be able to satisfy our country's need for electricity in an alternative form of energy.


22.02.2024 Volume 3 Issue 2 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor