International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): 8.2
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING BADIIY-ESTETIK TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ta’lim-tarbiya sohasida ko‘p qirrali texnologiyalarni rivojlantirish va uni yanada takomillashtirish, zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish asosida jahon andozalari va ko‘nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilar zimmasiga bola shaxsini sog‘lom va yetuk, maktabga o‘qishga va yozuvga tayyor darajada shakllantirib berishni talab etgan holda, bolalarni har tomonlama shakllantirish jarayonida ularning badiiy-estetik tarbiyasini rivojlantirishda turli xil metodikalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.


21.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
QARAQALPAQ DÁSTÚR QОSIQLARINIŃ HÁZIRGI WAQITTA JANLI ATQARILIWI

Bul maqalada Qaraqalpaq xalıq dástúr qоsıqlarınıń jıynalıwı, izertleniwi hám házirgi jaǵdayları, Qaraqalpaq xalıq dástúr qоsıqlarınıń atqarıwshıları, rawajlanıw baǵdarları haqqında sóz etilgen.


21.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЎСИШИНИНГ ГЕОГРАФИК ТАҲЛИЛИ

ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши туманларда даврий нуқтаи назардан тадқиқ этилган. Шунингдек, аҳоли сонининг ўсишига таъсир этувчи омиллар ўрганилган.


21.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
XОDIMNING ISH BERUVCHI BILAN MEHNATGA ОID ALОQASI XUSUSIYATIGA VA О‘Z MEHNAT FAОLIYATINI AMALGA ОSHIRISH JОYIGA BОG‘LIQ HОLDA MEHNATNI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SОLISHNING О‘ZIGA XОS XUSUSIYATLARI

Ushbu maqolada o’rindoshlik asosida ishlashning huquqiy tartib tamoyillari yoritilgan.Shuningdek o’rindoshlik asosida ishlashning ba’zi bir jihatlari yoritilgan.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВОСИТАЛАРИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ

Меҳнат муҳофазасида меҳнат шароитлари яратиш, гигиена қоидаларига риоя қилиш, назоратни қучайтириш, ходимларнинг ўз ҳуқуқларини билиши, иш берувчи ва ходим ўртасидаги мажбуриятлари, етказилган зарар бўйича ҳақ тўланишлари ҳақида сўз юритилган. Бу вазифалар иш берувчи ва касаба уюшмасининг муҳим иши ҳисобланади. Энг дорлзарб масалалардан бири бўлган вазифа ходимларнинг ҳуқуқларини, соғлигини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Меҳнатни муҳофаза қилишда қонун ҳужжатларини бузилганда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлишлари ҳақида тушунча берилган.


20.04.2024 Volume 3 Issue 4 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor