"Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali maqolalari joylashtiriladigan ilmiy bazalar
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor