International scientific journal "Modern Science and Research"

ISSN: 2181-3906;   OAV Guvohnoma №042359;   Impact factor (UIF-2022): ---
Ushbu jurnalda O'zbekiston va chet davlatlar olimlari ilmiy maqolalari chop etiladi.
Ushbu jurnal OAK ro'yxatida mavjud xalqaro bazalarda indekslanib, elektron va bosma holatda nashr etib boriladi.
Jurnalning rasmiy tillari: o‘zbek, rus, ingliz
Jurnal telegram kanali: https://t.me/modernscience_research
Maqola muallifiga BEPUL qabul qilinganlik haqida tabriknoma, sertifikat, indekslanganligi haqida ma'lumotnoma va mualliflik guvohnomasi beriladi.
Jurnal har oyda nashr qilinadi.
Maqolalar yuborish uchun: @modernscience_research
golibboymurodov6@gmail.com

Articles Information letter

Oxirgi qushilgan maqolalar:PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ILMIY ASOSLARI

Mazkur maqolada ma‘lumotlilik asosida yotuvchi bosh g‘oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan, qanoatli, o‘zgalar fikrini xurmatlaydigan, milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini ko‘zda tutgan insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qay darajada ta‘limni texnologiyalashtirish bilan bog‘liq.


08.11.2022 Volume 1 Issue 1 View more Download
ISAJON SULTONNING KOMPOZITSIYA YARATISH MAHORATI (“ONA YURT” HIKOYASI MISOLIDA)

Maqolada Isajon Sultoning hikoyalarda kompozitsiya yaratish mahorati haqida “Ona yurt” hikoyasi asosida so‘z yuritilgan. Hikoyadagi boblarnig mazmuniy jihatdan alohida ma’no anglatayotgani misollar bilan ko‘rsatilgan.


05.11.2022 Volume 1 Issue 1 View more Download
ПОНИМАНИЕ АККРЕДИТАЦИИ И ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ, И ИХ РЕШЕНИЯ

В данной статье представлено мнение о проблемах, возникающих при аккредитации и переаккредитации, и пути их решения. В статье есть научные мнения и выводы, в ходе исследования были даны обоснованные мнения и комментарии. В конце статьи есть выводы и предложения по теме.


05.11.2022 Volume 1 Issue 1 View more Download


04.11.2022 Volume 1 Issue 1 View more Download
APPLICATION OF QUALITY AND SAFETY INDICATORS OF SPREAD-BASED OIL PRODUCTS USING MODERN METHODS

This article talks about the implementation of quality and safety indicators of spread-based oil products using modern methods and their application. During the article, the requirements for oil products were discussed in detail. Opinions and considerations within the scope of the topic are cited.


04.11.2022 Volume 1 Issue 1 View more Download
Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor