SAMARQAND VILOYATINING TABIIY BOTANIK YODGORLIKLARI

21.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 4

Abstract. Ushbu maqolada Samarqand viloyati botanik tabiat yodgorliklari ekilishi tarixi, iqlimi va tuproqlari haqida ma’lumot berilgan.

Keywords: introduksiya, eman, sarv, Zarafshon vodiysi.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor