GANDBOL SANOAT VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

03.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 4

Abstract. Gandbol sohasi yillar davomida qandaydir strategik va tizimli qadamlar tashlash natijasida shakllandi. Bu borada professionallikni qabul qilish, katta zallar qurish masalan, hokimiyatning o'yinga bo'lgan qiziqishi, gandbolni millat davlatlarining ramzlaridan biriga aylantirish, gandbol bilan bog'liq yangi sohalarni rivojlantirish (tikish, sport anjomlarini ommalashtirish, ommaviy axborot vositalariga qiziqishning ortishi va boshqalar) o'yin iqtisodiy qiymati oshishi sabablari orasida ko'rib chiqilishi mumkin. Gandbol sanoatlashtirish jarayoni jadal sifatida, gandbol iqtisodiyoti o'sdi; shafqatsiz raqobat muhiti mavjudligi, shuningdek, gandbol sohalarida qo'llaniladigan; endi u o'ynash va zavq uchun jun hisoblanadi biroq, g'alaba qozonish va erishish birinchi o'ringa chiqdi. Gandbol natijaga yo'naltirilgan o'yinga aylanganda, xatolarni minimallashtirish uchun yangi dasturlar joriy etildi. Ushbu maqolada ikkilamchi manbalardan olingan adabiyotlar sharhi o'tkazildi. 21 asr boshidan beri ulkan sanoatga aylangan gandbol o'zining iqtisodiy qiymatini saqlab qolish uchun texnologiyadan foydalanishi kerak "" taklif tushuntirildi.

Keywords: Gandbol, Texnologiya, Sanoat gandboli, Sport.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor